Afdelingsbestyrelse

Afdelingbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer og mindst 3 personer:

  • En repræsentant fra plejecentrets Centerråd
  • To repræsentanter for beboerne på plejecentret (beboere, pårørende eller anden med interesse for stedet – f.eks. en fra ældrerådet)

Afdelingbestyrelsen beskæftiger sig kun med de fysiske forhold på plejecentret og drift – herunder budget og regnskab for drift og vedligeholdelse. Afdelingbestyrelsen gennemgår og behandler hvert år, forslag fra den almene boligorganisation, til budget for plejecentrets drift i forhold til de fysiske rammer – herunder indvirkningen på husleje.

 

Sidst opdateret 11. november 2015