Centerråd

Centerrådets formål er at repræsentere beboerne i kommunens plejecentre. Centerrådet skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen og beboerne samt de pårørende om hverdagen i plejecentrene. 

Der afholdes valg til Centerråd på et beboer/pårørende møde i foråret, kandidaterne vælges for en periode på 1 år.

Du kan se vedtægter for Centerråd på plejecentrene i Halsnæs Kommune her.
.

Sidst opdateret 22. februar 2018